Tuż po śmierci nadchodzi czas żałoby i głębokiego smutku, który jest szczególnie ciężki dla osób będących w bliskich relacjach ze zmarłym. Rodzinie zmarłego chce się wtedy okazać szczere wyrazy współczucia, co czyni się poprzez składanie kondolencji.

Czym są kondolencje?

Według słownika języka polskiego PWN są to właśnie wyrazy współczucia, które przekazuje się drugiej osobie w przypadku śmierci kogoś, kto był jej bardzo bliski. Niektórzy nazywają je też życzeniami żałobnymi, składanymi zwykle podczas uroczystości pogrzebowej lub też bezpośrednio po uzyskaniu informacji o zgonie albo po prostu w trakcie trwania okresu żałoby. Warto jednak wiedzieć, jakie zasady obowiązują podczas składania kondolencji, by przez przypadek nie popełnić żadnej gafy i nie zrobić komuś przykrości, co wbrew pozorom zdarza się dosyć często.

Jak powinny wyglądać kondolencje?

Życzenia żałobne mogą przyjąć formę ustną albo pisemną. Przekaz ustny zazwyczaj wybierany jest przez tych, którzy mieli lepsze relacje ze zmarłym bądź jego rodziną i dlatego chcą podkreślić swoje głębokie współczucie, wyrażając je prostymi, aczkolwiek mocno oddziałującymi słowami.

W przypadku kondolencji składanych na pogrzebie, zwykle warto ograniczyć się do prostych słów „przykro mi”, „moje kondolencje” lub „wyrazy głębokiego współczucia”, aby nie zabierać czasu i nie zatrzymywać kolejki osób, które także takie kondolencje chcą złożyć oraz – przede wszystkim – by nie zawracać głowy bliskim zmarłego, próbującym poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Przytulenie też jest wskazane. Czasami gesty znaczą dużo więcej niż słowa.

Kondolencje można też złożyć pisemnie, przygotowując je na specjalnym bileciku kondolencyjnym, który wysyła się rodzinie bliskiego wraz z kwiatami, zwłaszcza jeśli nie jest się w stanie wziąć udziału w uroczystości pogrzebowej. Warto wtedy posłużyć się jakimiś gotowymi i sprawdzonymi wzorami. Kondolencje naprawdę nie muszą być czymś wyszukanym czy też oryginalnym. One mają służyć jedynie do prostego wyrażenia współczucia i przekazania kilku ciepłych słów rodzinie osoby zmarłej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *